2011-2013 MALİ KURAL – ORTA VADELİ PROGRAM KARŞILAŞTIRMASI

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

Bu not, Betam Araştırma Notu 10/92’de yapılan Mali Kural ile Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri karşılaştırmasını farklı bütçe tanımlarına göre 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bu dönemde OVP en az Mali Kural’ın gerektirdiği  sıkılıkta bir maliye politikası öngörmektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu094

doc. ArastirmaNotu094

BÜTÇE MALİ KURALDAN DAHA SIKI

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

2011-2013 dönemi Orta Vadeli Program (OVP)  cumartesi günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programa göre Türkiye’nin 2011 yılı merkezi yönetim bütçe açığı hedefi yüzde 2,8 olarak açıklandı. Bu oran, hükümetin yürürlüğe koymaktan vazgeçtiği mali kural uygulamada olsaydı ne olacaktı? Mali kural yürürlükte olsaydı bütçe ve harcama hedefleri açıklanan programdan farklı olur muydu?

Araştırmamıza göre açıklanan OVP, mali kuralın öngördüğünden daha sıkı bir maliye politikası belirliyor. Mali kural yürürlükte olsaydı 2011 hedef bütçe açığı yüzde 3,2 olacaktı. OVP’ye göre ise bütçe açığı yüzde 2,8 olacak. 265 milyar TL olarak açıklanan faiz dışı harcamalar ise mali kurala göre 5 milyar TL daha fazla, yani 270 milyar TL olacaktı.

Hükümet, OVP ile, yürürlüğe koymaktan son anda vazgeçtiği mali kuraldan daha sıkı bir bütçe  yapmaya hazırlanıyor. Açıklanan OVP’nin 2011 yılında seçim ekonomisi ihtimalini gündemden düşürdüğünü söyleyebiliriz.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu092

doc. ArastirmaNotu092

KAMU HARCAMALARININ BİLEŞİMİNİN BÜYÜME VE REFAH ETKİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ TAMAMLANDI.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (betam) ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği “Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Rehaf Etkileri”başlıklı araştırma projesi sonuçlanmıştır.

Seyfettin Gürsel’in koordinasyonunda yürütülen projede Asaf Savaş Akat, Ahmet İnsel, Ayça Akarçay Gürbüz, Bilge Öztürk, Fatih Karanfil, Ozan Bakış, Renginar Dayangaç, Ruhi Tuncer, Sezgin Polat, Thomas Jobert yer almışlardır.

Proje genelde toplumun, özelde ise siyasette aktif kesimlerin kamu gelir ve harcamaları hakkında ayrıntılı bilgilere kolayca ulaşabilmesi, maliye politikalarının kısa-orta-uzun dönemde ekonomik büyüme, refah üzerindeki etkilerini anlayabilmesinin, demokrasinin güçlenmesinde anahtar rol oynayacağı düşüncesinden hareket ediyor.

“Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri” başlıklı projenin tamamı için ProjeSon lütfen tıklayınız.  
Projeya ait SUNUMLAR için

  • Sunum Birinci Bölüm: Türkiye’de ve AB’de kamu harcamaları: karşılaştırmalı bir inceleme birincibolum
  • Sunum İkinci Bölüm: Sağlık ve eğitim harcamalarının illere göre karşılaştırmalı incelemesi ikincibolum
  • Sunum Üçüncü Bölüm: Kamu harcamalarının bileşiminin büyüme ve refah etkisi ucuncubolumProjeye ait  için BASIN ÖZETİ lütfen tıklayınız.

KAMU HARCAMALARININ BİLEŞİMİNİN BÜYÜME VE REFAH ETKİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (betam) ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği “Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Rehaf Etkileri”başlıklı araştırma projesi sonuçlanmıştır.

Seyfettin Gürsel’in koordinasyonunda yürütülen projede Asaf Savaş Akat, Ahmet İnsel, Ayça Akarçay Gürbüz, Bilge Öztürk, Fatih Karanfil, Ozan Bakış, Renginar Dayangaç, Ruhi Tuncer, Sezgin Polat, Thomas Jobert yer almışlardır.

Proje genelde toplumun, özelde ise siyasette aktif kesimlerin kamu gelir ve harcamaları hakkında ayrıntılı bilgilere kolayca ulaşabilmesi, maliye politikalarının kısa-orta-uzun dönemde ekonomik büyüme, refah üzerindeki etkilerini anlayabilmesinin, demokrasinin güçlenmesinde anahtar rol oynayacağı düşüncesinden hareket ediyor.

“Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri” başlıklı projeye ulaçmak için aşağıdaki lütfen tıklayınız.

Kamu Harcamalarının Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri