İSTİHDAMDA DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAK

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal

Yönetici Özeti

Executive Summary

İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2012

İNŞAAT İSTİHDAMINDA SERT DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Merve Yiğit Yontar

TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2012 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 12,7 seviyesinde bulunmaktadır. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 11,3’e yükselmiştir. Şubat 2012 döneminde tarım dışı istihdam artışının oldukça yavaşladığı göze çarpmaktadır. Diğer taraftan tarım dışı işgücündeki artışların yavaşlamasıyla tarım dışı işsizlikteki artış sınırlı kalmıştır. Bu dönemde inşaat istihdamı sert bir düşüşle 110 bin gerilemiş, buna karşın sanayide sadece 16 bin istihdam artışı kaydedilmiş, hizmetlerde ise çok sınırlı istihdam kaybı gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler yavaşlayan büyümenin işgücü piyasasına yansımaları olarak görülmelidir.

doc. IPG_Mayıs_2012

pdf. IPG_Mayıs_2012

 


 

İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2012

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2012 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 12,4 seviyesinde. Ancak Betam olarak işsizlik rakamlarının mevsim etkilerinden arındırılarak yorumlanmasının önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,2’den yüzde 11,1 seviyesine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre tarım dışı işsiz sayısı Aralık 2012 dönemine kıyasla 20 bin, bir yıl öncesine kıyasla ise 391 bin kişi azaldı. Tüm sektörlerde bir önceki döneme göre istihdam artışları söz konusu. Hizmetlerde güçlü istihdam artışı devam ediyor.

pdf. IPG_Nisan_2012

doc. IPG_Nisan_2012


İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2012

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise yüzde 11,2 seviyesine geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre inşaat istihdamında beklediğimiz düzeltme devam etmektedir, tarım istihdamı ise Aralık 2011 döneminde 107 bin azalmıştır.

pdf. IPG_Mart_2012

doc. IPG_Mart_2012


İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2012

HİZMETLERDE KUVVETLİ İSTİHDAM ARTIŞI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,4 seviyesinde. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise geçen döneme kıyasla 0,3 yüzde puan düşerek yüzde 11,6 seviyesinden yüzde 11,3’e gerilemiş bulunuyor. Bu gerilemenin ardında hizmetler sektöründe kaydedilen 158 binlik kuvvetli istihdam artışı yatıyor.

pdf. IPG_Şubat_2012

doc. IPG_Şubat_2012

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2012

İNŞAATTA VE SANAYİDE CİDDİ İSTİHDAM KAYIPLARI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 2,5 yüzde puan düşerek yüzde 11,6 seviyesine gerilemiştir. Eylül 2011 döneminde yüzde 11,6 olan mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Ekim 2011 döneminde yüzde 11,7 seviyesindedir. Tarım dışı işsizlik oranının yatay seyri, inşaat ve sanayi sektörlerindeki ciddi istihdam kayıplarının hizmetler ve tarımdaki istihdam artışlarıyla kapatılmasını yansıtmaktadır.

pdf. IPG_Ocak_2012

doc.IPG_Ocak_2012

İşsizlikte Hızlı Düşüşün Arka Planı ve İşsizliğin Geleceği

Seyfettin Gürsel ve Zümrüt İmamoğlu

2008-2009 krizi sırasında ekonomik küçülme ve istihdamda görülen kayıplar kriz sonrasında yüksek büyüme ve bu büyümeye bağlı olarak istihdamda yüksek artışlarla fazlasıyla telafi edildi. İşsizlik oranı da kriz öncesi seviyenin altına indi. İşsizlikle mücadelede elde edilen bu başarının ardında olağanüstü yüksek büyüme olduğu kadar, büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde ortaya çıkan beklenmedik artışın da önemli payı oldu. Bu araştırma notunda tarım dışı işsizliğin gerilemesinde tarım dışı sektörlerde gerçekleşen istihdam artışının rolünü ve bu artışın büyüme ile ilişkisini sorguluyoruz. Kriz öncesi ile karşılaştırıldığında kimi sektörlerde büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde olağanüstü  artışların gerçekleştiği görülüyor. 2012’de büyüme oranında beklendiği gibi önemli bir düşüş gerçekleştiği, aynı zamanda da büyümenin istihdam yaratma kapasitesinde kriz öncesi ile daha tutarlı bir düzeltme ortaya çıktığı takdirde işsizlikte nispeten hızlı bir artışın ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

pdf. ArastirmaNotu 123

doc. ArastirmaNotu 123

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2011

İŞSİZLİKTE HIZLI DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Eylül 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 3 yüzde puan düşerek yüzde 11,3 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Temmuz dönemine kıyasla 0,4 yüzde puan azalarak 11,9’dan yüzde 11,5 seviyesine gerilemiştir. Tarım dışı işsizlik oranı Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerinde hızlı bir şekilde düşmektedir. Eylül dönemindeki tarım dışı istihdam artışı hizmetlerdeki istihdam artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Nisan döneminden beri düşmekte olan sanayi istihdamı Eylül döneminde az da olsa artmıştır.

pdf. IPG_Aralik_2011

doc. IPG_Aralık_2011

İŞSİZLİKTE REKOR DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 2,6 yüzde puan düşerek yüzde 11,9 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Temmuz dönemine kıyasla 0,5 yüzde puan azalarak 12,6’dan yüzde 12,1 seviyesine gerilemiştir. İşsizlik oranındaki bu düşüş krizden bu yana gözlemlenen en büyük düşüştür. Bu rekor düşüşün nedeni mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücünde azalış meydana gelirken, istihdamda güçlü bir artışın yaşanmasıdır. Sanayi istihdamı azalmaya devam ederken, tarım ve inşaat istihdamındaki artışlar dikkat çekicidir.

pdf. IPG_Kasım_2011

doc. IPG_Kasım_2011

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2011

İŞSİZLİK TEMMUZ DÖNEMİNDE DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,8 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Haziran döneminde yüzde 13,2’den Temmuz döneminde yüzde 12,8 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücünün geçen döneme kıyasla düşmüş, tarım dışı istihdamın ise artmış olması tarım dışı işsiz sayısını aşağı çekmiştir. Bu dönemde sanayide istihdam azalırken hizmet ve tarım sektörlerinde istihdam artışları kaydedilmiştir.

pdf. IPG_Ekim_2011

doc. IPG_Ekim_2011

Sonraki sayfa »