İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2012

HİZMETLERDE KUVVETLİ İSTİHDAM ARTIŞI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,4 seviyesinde. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise geçen döneme kıyasla 0,3 yüzde puan düşerek yüzde 11,6 seviyesinden yüzde 11,3’e gerilemiş bulunuyor. Bu gerilemenin ardında hizmetler sektöründe kaydedilen 158 binlik kuvvetli istihdam artışı yatıyor.

pdf. IPG_Şubat_2012

doc. IPG_Şubat_2012

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2012

İNŞAATTA VE SANAYİDE CİDDİ İSTİHDAM KAYIPLARI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ekim 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 2,5 yüzde puan düşerek yüzde 11,6 seviyesine gerilemiştir. Eylül 2011 döneminde yüzde 11,6 olan mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Ekim 2011 döneminde yüzde 11,7 seviyesindedir. Tarım dışı işsizlik oranının yatay seyri, inşaat ve sanayi sektörlerindeki ciddi istihdam kayıplarının hizmetler ve tarımdaki istihdam artışlarıyla kapatılmasını yansıtmaktadır.

pdf. IPG_Ocak_2012

doc.IPG_Ocak_2012

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2011

İŞSİZLİKTE HIZLI DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Eylül 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 3 yüzde puan düşerek yüzde 11,3 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Temmuz dönemine kıyasla 0,4 yüzde puan azalarak 11,9’dan yüzde 11,5 seviyesine gerilemiştir. Tarım dışı işsizlik oranı Temmuz, Ağustos ve Eylül dönemlerinde hızlı bir şekilde düşmektedir. Eylül dönemindeki tarım dışı istihdam artışı hizmetlerdeki istihdam artışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Nisan döneminden beri düşmekte olan sanayi istihdamı Eylül döneminde az da olsa artmıştır.

pdf. IPG_Aralik_2011

doc. IPG_Aralık_2011

İŞSİZLİKTE REKOR DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik geçen yıla kıyasla 2,6 yüzde puan düşerek yüzde 11,9 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Temmuz dönemine kıyasla 0,5 yüzde puan azalarak 12,6’dan yüzde 12,1 seviyesine gerilemiştir. İşsizlik oranındaki bu düşüş krizden bu yana gözlemlenen en büyük düşüştür. Bu rekor düşüşün nedeni mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücünde azalış meydana gelirken, istihdamda güçlü bir artışın yaşanmasıdır. Sanayi istihdamı azalmaya devam ederken, tarım ve inşaat istihdamındaki artışlar dikkat çekicidir.

pdf. IPG_Kasım_2011

doc. IPG_Kasım_2011

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2011

İŞSİZLİK TEMMUZ DÖNEMİNDE DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,8 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı ise Haziran döneminde yüzde 13,2’den Temmuz döneminde yüzde 12,8 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücünün geçen döneme kıyasla düşmüş, tarım dışı istihdamın ise artmış olması tarım dışı işsiz sayısını aşağı çekmiştir. Bu dönemde sanayide istihdam azalırken hizmet ve tarım sektörlerinde istihdam artışları kaydedilmiştir.

pdf. IPG_Ekim_2011

doc. IPG_Ekim_2011

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2011

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI DÜŞMÜYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,9 seviyesine gerilemiştir. Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,2 seviyesinde yatay seyrettiğine işaret etmektedir. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre sanayi istihdamında gerçekleşen 81 binlik kayıp hizmetler istihdamındaki 148 binlik artışla dengelenmiştir. Ancak tarım dışı işgücündeki kuvvetli artış, hizmetler ve inşaat sektörlerindeki istihdam artışının tarım dışı işsizlik oranını düşürmesine engel olmuştur.

pdf. IPG_Eylul_2011

doc. IPG_Eylul_2011

TARIM DIŞI İŞSİZLİK SON ÜÇ AYDIR ARTIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam bir önceki senenin aynı dönemine göre 948 bin kişi artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 13,8’den yüzde 12 seviyesine gerilemiştir. Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre tarım dışı istihdamdaki artış sadece 32 bindir. Tarım dışı işgücündeki artışın trendine dönmesiyle beraber mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı 13,2’ye yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının son üç dönemde yüzde 12,8’den yüzde 13,2’ye artmış olduğu görülmektedir. Tarım dışı işgücü piyasasındaki bu gelişmeler Betam’ın 12 Ağustos’ta açıklamış olduğu yüzde 0,1’lik ikinci çeyrek büyüme oranıyla uyumludur.

pdf.ArastirmaNotu120

doc.ArastirmaNotu120

İŞGÜCÜ PİYASASI NORMALE DÖNÜYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam bir önceki senenin aynı dönemine göre 1 milyon 43 bin kişi artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 14,9’dan yüzde 12,5 seviyesine düşmüştür. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise tarım dışı istihdam 17 milyon 808 bine yükselmiş, buna paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı Mart dönemine kıyasla değişmeyerek yüzde 12,9 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde tarım dışı istihdam seviyesinin arttığı ancak uzun dönem trendine dönme emaresi gösteren işgücünün yüksek artışı sonucu işsizlik oranında az da olsa yükselme olmuştur. Tarım dışı istihdam artışının büyük bölümü hizmetler sektöründeki gelişmelerden kaynaklanmıştır.

pdf. ArastirmaNotu119

doc. ArastirmaNotu119

 

 

SANAYİ İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

TÜİK tarafından açıklanan Mart 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı istihdam bir önceki senenin aynı dönemine göre 956 bin kişi artmış, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 16,7’den yüzde 13,4 seviyesine gerilemiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise tarım dışı istihdam 17 milyon 630 bine yükselmiş, buna paralel olarak tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,6 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Bu dönemde sanayi sektöründeki kuvvetli istihdam artışına paralel tarım dışı işsizlik oranlarındaki gerileme hız kesmeden devam ediyor. Diğer taraftan sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı ve Kariyer.net rakamları tarım dışı işsizlikteki bu düşüşün önümüzdeki dönemlerde yavaşlayabileceğine işaret ediyor.

pdf. ArastirmaNotu117

doc. ArastirmaNotu117

İSTİHDAMDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü piyasası verileri Şubat 2011 döneminde tarım dışı işgücünün 53 bin, tarım dışı istihdamın ise 143 bin arttığını ve tarım dışı istihdamdaki kuvvetli artışın sonucunda tarım dışı işsizlik oranının yüzde 13,3’ten 12,8’e gerilediğini gösteriyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel istihdam verileri ise istihdamdaki artışın tüm sektörlerde etkili olduğunu gösteriyor. Kariyer.net internet sitesi tarafından derlenen açık iş ilanı başına başvuru sayısı serisi ise tarım dışı işsizlik oranındaki düşüşün Mart 2011 döneminde yavaşlayacağına işaret ediyor.

pdf. ArastirmaNotu114

doc. ArastirmaNotu114


Sonraki sayfa »