ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KAYITDIŞI İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ozan Bakış, Seyfettin Gürsel ve Melike Kökkızıl 

Ocak 2016’da yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretin değişik türden etkileri halen tartışılan bir konu. Bu yüksek artışın muhtemel etkileri arasında ücretli istihdamın, daha özgün olarak da ücretli çalışanlarda kayıt dışılığın ne yönde ve ne ölçüde etkilediği önemli bir yere sahip. Çeşitli ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar genelde asgari ücret artışlarının istihdam üzerinde dikkate değer bir etkisinin görülmediğini öne sürse de, kayıt dışı istihdam üzerinde olumsuz etkinin varlığını ortaya koyuyor. Türkiye bağlamında ise, 2004 yılında gerçekleşen benzer boyuttaki asgari ücret artışını araştıran az sayıdaki çalışma da kayıt dışılık etkisini saptıyor. Asgari ücrete yapılan son zammın etkilerinin kapsamlı ölçüde araştırılması için henüz erken olsa da, asgari ücretli oranı ve kayıt dışılıkta sektörler arasında gözlemlenen büyük farklardan ve yola çıkarak yaptığımız Şubat 2014-2015 dönemi ile Şubat 2015-2016 dönemi karşılaştırması, en son asgari ücret artışının kayıt dışılığı olumsuz etkilemekte olduğuna dair dikkat değer bulgular sergiliyor.

pdf. ArastirmaNotu196

İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2013

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ÖNCEKİ AYA GÖRE DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verileri tarım dışı işsizliğin Ocak 2013’te yüzde 11,7’den Şubat 2013’te yüzde 11,6’ya gerilediğini gösteriyor. Sanayi istihdamındaki artış 2012 yılının son çeyreğinden beri hızlanmış görünüyor. Bu dönemde hizmetler istihdamında da 55 binlik bir artış gerçekleşmiş. Kariyer.net verileri tarım dışı işsizlikte yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde devam eden düşüşün Mart 2013’te de devam edebileceğine işaret ediyor.

doc. IsgucuGorunum2013M05

pdf. IsgucuGorunum2013M05