Yrd. Doç. Dr. Gökçe UYSAL KOLAŞİN (Proje yürütücüsü), Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hande PAKER UNCU Yasemin CANSUZ ve Melike KÖKKIZIL Bu araştırmada Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararları...
Temsil, Meşruiyet ve Koalisyon sorunları ışığında alternatif seçim sistemlerinin analizi Prof. Dr. Seyfettin Gürsel TÜRKİYE İÇİN YENİ SEÇİM SİSTEMİ ÖNERİSİ Rapora ilişkin Sunum Basın Bülteni Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal...
Prof.Dr. Seyfettin Gürsel ve Dr. Zümrüt İmamoğlu  Kıdem Tazminatı Reformu Sorunlar ve Çözümler Rapora ilişkin Sunum Basın Bülteni Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Betam, “Kıdem Tazminatı Reformu: Sorunlar...
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal Yönetici Özeti Executive Summary İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak  
Özet Türkiye ekonomisinin geçmişte büyüme performansı oldukça vasat kaldı. Yüksek büyüme dönemlerini izleyen derin kriz dönemleri ortalama büyümenin son otuz yılda yüzde 4’le sınırlı kalmasına neden oldu. 2001 krizinin...
12