Küresel kriz ve Türkiye ekonomisinin büyüme sorunu          Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 18.06.2009
La crise et les perspectives de croissance de l’économie turque     Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 17.06.2009
Turkey’s Growth Dilemma      Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 14.06.2009
Büyüme, İşsizlik ve İşgücü Piyasası Reformları         Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ppt. 12.06.2009
Seyfettin Gürsel ve Onur Altındağ TÜİK’in sanayi üretim endeksi verilerine göre Nisan’da üretim yıllık bazda yüzde 18,5 düştü. Ancak mevsimsellikten arındırılmış ve işgününe göre düzeltilmiş serilerde aylık sanayi üretim...