Küresel İklim Değişikliği Paneli


Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü ve Betam, dünyadaki yaşam için giderek büyüyen bir tehdit olan “Küresel İklim Değişikliği” konusunda bir panel düzenliyor.

Panel çerçevesinde “Hükümetler, şirketler ve  sivil toplum kuruluşları iklim değişikliği ile mücadelede izledikleri yollar nelerdir?”, “İklim değişikliğine uyumda hangi politikaları izleyecekler?”, “Türkiye iklim değişikliğinden nasıl etkilenecek? Etkin iklim ve çevre politikalarına sahip olmanın önündeki engeller nelerdir?”, “Yurttaşlar bireysel veya kollektif olarak iklim değişikliği ile mücadelede neler yapabilir?” gibi sorulara cevap aranacak.

İklim müzakereleri, yenilenebilir enerjiler ve enerji verimliliği konularının da masaya yatırılacağı etkinlik,

13 Mayıs 2011 Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Saat 13:00’da başlayacak panelde konuşmacılar:

  • TBMM Hatay Milletvekili Çevre Komisyonu Başkanvekili Prof.Dr.Mustafa Öztürk
  • Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Namık Ak
  • Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Yöneticisi Hilal Atıcı

Tarih: 13 Mayıs 2011
Saat: 13:00
Yer: Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü / Fazıl Say Salonu, Çırağan Caddesi, Beşiktaş / İSTANBUL

Katılım ücretsiz olup herkese açıktır

YEREL ve EKOLOJİK GIDA SİSTEMLERİ PANEL Nisan 2011

Yerel ve Ekolojik Gıda Sistemleri Bahçeşehir Üniversitesi’nde tartışıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Bahçeşehir Üniversitesi Çevre Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği

“Yerel ve Ekolojik Gıda Sistemleri” paneli 22 Nisan 2011 Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş kampüsünde gerçekleştirildi. Yaklaşık doksan kişilik katılımla gerçekleşen etkinlikte 7 panelistin konuşmalarının

ardından soru-cevap kısmına geçildi ve panel bitiminde de yerel gıdaların

paylaşıldığı bir sofra etkinliği düzenlendi.

Panele ait notlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

doc.Yerel ve Ekolojik Gıda Sistemleri Bahçeşehir Üniversitesi


ORGANİK TARIM TÜRKİYE 1. KONGRESİ

Türkiye’de 19-20 Ekim 2007 tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Komisyonunca desteklenen ORGANİK TARIM TÜRKİYE 1.KONGRESİ hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kongre raporuna ulaşmak için lütfen linke tıklayınız. http://organik.bahcesehir.edu.tr/

The Perception of Turkish Foreign Policy

International Relations Seminar

Netherlands Defense Academy – betam

YER: Bahçeşehir Üniversitesi Türkan Şoray Salonu

TARİH: 14 Mayıs 2008

SAAT: 09:00 – 11:30

Program:

1) “Globalization, Immigration and Nationalism and the debate in the Netherlands”

Alexander Bon, MA. Lecturer in international relations (NLDA)

2) “Turkey and EU membership”

Cadet sergeant J. Heesters

3) “International oil politics and Turkey”

Cadet sergeant S. Walravens

4) Debate between staff and students

PROF. DR. YILMAZ ESMER BETAM’ IN AÇILIŞINDA DEĞERLER ARAŞTIRMASININ 2007 SONUÇLARINI SUNDU

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin 7 Şubat 2008 tarihinde yapılan açılışında, Prof. Dr. Yılmaz Esmer, 2007 araştırmasının sonuçlarını sunmadan önce, 1990’dan bu yana yapılan değerler araştırmalarının bulgularını karşılaştırmalı olarak ele aldı ve yorumladı. Sunumuna 2007 yılında siyaset, demokratikleşme, hoşgörü, din ve dindarlık, aile, ekonomi, çalışma hayatı gibi alanlarda, toplum, parlamento ve medyada egemen değerlerin karşılaştırmasıyla devam etti.

Toplum, Parlamento ve Medya : Değerler Açısından bir Karşılaştırma

Dünyada ve Türkiye’de uzun yıllardan beri yürütülmekte olan değerler araştırmaları, geniş kitlelerin değer, inanç ve tutumlarını ölçmekte ve kültürel değişimin izlenmesine olanak tanımaktadır. Bu bağlamda çokca tartışılan bir husus da, halkın değerleri ile seçkinlerin değerleri arasındaki uyum ya da uyumsuzluktur. Türkiye’de ise sık sık dile getirilen bir görüş, halkın siyasetçilerden daha ‘ileri’ bir konumda olduğudur. Her ne kadar bu ifadede kritik olan husus ‘ileri’ kavramının tanımı ise de, bu tanımdan bağımsız olarak, siyaset seçkinleri ile kitlelerin değerleri arasında bir uyumsuzluk, en azından farklılık bulunduğunun -gene seçkinler arasında- yaygın bir varsayım olduğunu söyleyebiliriz.Geçtiğimiz yıl Turkiye’de, halkın değerleri ile birlikte, parlamento ve medya mensuplarının değerleri de araştırıldı ve böylece bu alandaki varsayımları verilerle sınama olanağı doğdu.

Prof. Dr. Yılmaz Esmer

Araştırmanın tamamını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

betamsunum7.2.08

« Önceki sayfa