TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası işbirliği ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği‘nin katkılarıyla düzenlenen “TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI” Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde, 2 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansta katılımcıların yaptıkları sunumlara aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Mine Durmaz – Türkiye’de Kayıt Dışılık

Bilgen Susanlı – Wage Inequality in Turkey – Trends over Time

Serkan Değirmenci – Household Labor Supply Structure and Family Well-Being

Hasan Tekgüç – Gender Wage Gap in Turkey

Duygu Güner – School -to- work Transition and Youth Unemployment in Turkey

Aysit Tansel – WAGE INEQUALITY AND WAGE MOBILITY IN TURKEY

Raif Can – Türkiye İşgücü Piyasasındaki Geçişkenliğin Analizi

Aslı Aşık Yavuz – Ekonomik Katılım ve Fırsatlarda Cinsiyet Eşitsizliğinin Sosyoekonomik ve Kültürel Değişkenlerle İlişkisi

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası işbirliği ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği‘nin katkılarıyla düzenlenen “TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI” Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta katılımcıların yaptıkları sunumlara aşağıdaki linklerden erişilebilir.

 

 

Ali Berker – Informal Employment and Life and Job Satisfaction; A Statistical Association Analysis

Ana Maria Munoz – Female Entrepreneurship in Turkey

Hakan Ercan- Türkiye’de Asgari Ücretin İstihdama Etkisi

İnsan Tunalı- Informality and Labor Market Mobility in Turkey

Mustafa Ulus – Hours worked, Wages and Productivity

Ömer Ayhan Açmaz- Vergi ve Prim İade Sistemi

Zümrüt İmamoğlu- Dış Ticaret Anlaşmalarının Bölgesel İstihdama Etkisi

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2014

TARIM DIŞI İSTİHDAM HİZMETLERLE ARTTI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Ayşenur Acar

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2014 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 11,0 seviyesinde kalmıştır. Mart 2014 döneminde istihdam artışlarının kaynağı hizmetlerdeki kuvvetli istihdam artışıdır. Hizmetler istihdamındaki aylık artış son iki yılda gözlemlenen en kuvvetli artıştır. Buna karşın sanayide istihdam artışları bu dönemde yavaşlamış, inşaatta ise istihdam azalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2014M06

pdf. IsgucuGorunum2014M06

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

 

 

ÜÇ ÇOCUKTAN İKİSİ ŞİDDETLİ MADDİ YOKSUNLUK ÇEKİYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Basın Bülteni

Avrupa Birliği standartlarına göre Türkiye’de her üç çocuktan ikisi şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşamaktadır. Türkiye çocuklar arasında şiddetli maddi yoksunluk açısından hem Güney Avrupa ülkelerinin hem de daha düşük gelişmişlik düzeyine sahip Macaristan, Romanya gibi ülkelerin oldukça gerisinden gelmektedir. Şiddetli maddi yoksunluk sıklığı Türkiye’nin batı bölgelerinde yüzde 50-55 seviyelerine gerilerken doğu bölgelerinde yüzde 75’in üzerine çıkmaktadır. Bu oranlar öncelikli bir hedef kitle belirlemeyi zorlaştırdığından Betam daha dar kapsamlı bir temel maddi yoksunluk tanımı kullanmaktadır. Betam’ın kullandığı tanıma göre Türkiye’deki çocukların yüzde 24,8’i temel maddi yoksunluk çekmektedir. Bu oran 2006 yılından 2010 yılına istikrarlı ve hızlı bir şekilde gerilemekle birlikte 2011 yılında çok az da olsa artmıştır. Çocuk yoksulluğunun hem bu nesil hem de gelecek nesiller için elzem sonuçlar doğurabileceği hatırlanmalı ve çocuk yoksulluğuyla mücadele sosyal politikalar içinde öncelikli konuma getirilmelidir.

doc. ArastirmaNotu164

pdf. ArastirmaNotu164

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ SUNUMU

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleşen 5. İzmir İktisat Kongresi’nde gerçekleştirdiği sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in sunumu

 

Prof. Gürsel: Kıdem Tazminatı Reformu Başka Bahara Kalmayacak!

Betam Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in Kıdem Tazminatı Reformu ile ilgili olarak  TRT Haber Dijital Dergi‘ye verdiği röportaja aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://www.trthaberdd.com/haber/detay/561/kidem_tazminati_reformu_

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

Read more

TÜRKİYE’DE YOKSULLUK TARTIŞMASI: Kim haklı? Yoksulluk arttı mı, azaldı mı?

Seyfettin Gürsel,  Bülent Anıl ve Ayşenur Acar

Basın Bülteni

Bu araştırma notu 2005-2010 döneminde Türkiye’de yoksulluğu saptamayı ve zaman içinde değişimini belirlemeyi amaçlamaktadır. İktidar kanadı yoksulluğun azaldığını iddia ederken, muhalefet kanadı ise yoksulluğun arttığını savunmaktadır. “Kim haklı?” sorusunun yanıtı elbette yoksulluğun doğru olarak ölçülmesine bağlıdır. Bu sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Yoksulluk yazını çeşitli yoksulluk ölçütleri geliştirmiştir. Esas olarak iki genel ölçüt söz konusudur: Gelire dayalı yoksulluk ve maddi yoksunluk. Gelire dayalı yoksulluk ölçütünde parasal bir yoksulluk sınırı belirlenir ve bu sınırın altında gelire sahip olanlar yoksul kabul edilir. Maddi yoksunluk ölçütünde ise doğrudan ölçme çabası söz konusudur. Hanelerin belirli ihtiyaçları ne ölçüde karşılayabildikleri sorgulanır. Bu belirli ihtiyaçların tümünü ya da bir bölümünü karşılayamayanlar yoksul ya da yoksun kabul edilir. Ancak gerek parasal yoksulluk sınırlarının belirlenmesi gerekse tatmin edilmesinin önemli olduğu düşünülen ihtiyaçların saptanması hiç de kolay değildir.

Bu araştırma notu üç temel yoksulluk ölçütünü esas alarak Türkiye’de yoksulluğu araştırıyor. İlk ölçüt Göreli Yoksulluk (GY) olarak adlandırılan ölçüttür. Medyan (ortanca) gelirin yüzde 60’ının altında gelire sahip fertleri yoksul kabul ediyoruz. İlk yaklaşım yoksulluk sınırını ülke genelinde belirlemektir (Ulusal Yoksulluk Sınırı). Bu ölçüte göre 2005’den 2009’a Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre yoksulluk az da olsa düşmüştür. Ancak bu ölçütün yoksulluğu gerçekçi bir şekilde saptadığı çok şüphelidir. Araştırmanın da gösterdiği gibi bu ölçütte İstanbul’da yoksul sayısı çok düşük çıkarken, Güneydoğu Anadolu’da abartılı bir şekilde yüksek çıkmaktadır. Bu çarpıklığın nedeni bölgeler arası gelir farklarının çok yüksek olmasıdır. Türkiye genelinde saptanan medyan gelir İstanbul’a kısayla çok düşük, Güneydoğu’ya kıyasla çok yüksek kalmaktadır.

Göreli Yoksulluğu daha gerçekçi ölçmenin bir yolu, göreli yoksulları her bölge için ayrı ayrı saptamak, ardından da bu yoksulları toplayarak ülke genelinde yoksul sayısını belirlemektir. Bu ölçüte göre de yoksulluk 2005-2009 döneminde bir miktar azalmıştır. Bölgesel göreli yoksulluk ölçütü her ne kadar ulusal ölçüte kıyasla yoksulların bölgesel dağılımını daha gerçekçi olarak saptasa da, bu kez de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoksulluğu fazlasıyla düşük ölçtüğünden sorunlu bir ölçüttür.

Üçüncü bir yoksulluk ölçütü olarak bu araştırmada Temel Maddi Yoksunluk (TMY) olarak adlandırdığımız ölçütü kullandık. Şu üç soruya hayır yanıtını veren hanelere mensup fertleri yoksul kabul ediyoruz: 1) Her iki günde bir et, tavuk ya da balık yiyor musunuz? 2) Evinizi yeterince ısıtabiliyor musunuz? 3) Eskiyen giysilerinizi, yenileri ile değiştirebiliyor musunuz? 2006’da bu üç sorunun hepsine HAYIR yanıtını veren fert oranı yüzde 29’dan 2010’da yüzde 21’e gerilemiştir. TMY ölçütü itibariyle yoksullukta belirgin bir azalma olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak TMY ölçüte de kimi sorunlardan azade değildir. Notta gösterildiği gibi Orta Anadolu’da TMY oranı Ege, Batı Anadolu ve Doğu Marmara gibi gelişmiş bölgelere kıyasla daha düşüktür. Bu olgu, TMY ölçütünü oluşturan kıstasların da ideal kıstaslar olmayabileceğini ima ediyor. Hangi ölçüt ya da ölçütlerin yoksulluk ölçümünde ideal olduğu akademisyenler arasında tartışılmaya devam ediliyor.

doc. ArastirmaNotu153

pdf. ArastirmaNotu153

« Önceki sayfaSonraki sayfa »