İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 11,8’den yüzde 11,5’e 0,3 puan gerilemiştir. Betam tahmin modeli 0,1 yüzde puan düşüş öngörmüştü. Nisan 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde hem tarım dışı işgücünde hem tarım dışı istihdamda artışlar kuvvetlenmiştir. İstihdam sanayide 19 bin, inşaatta 42 bin, hizmetlerde ise 140 bin kişi artmış, bu gelişmelere paralel olarak tarım dışı işsizlik gerilemiştir. Bu dönemde erkek işgücündeki artışlar kadın işgücündeki artışları geçmiş, istihdam artışları ise benzer seviyelerde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yıllık olarak kadın işsiz sayısı gerilerken erkek işsiz sayısı sınırlı sayıda artmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M06

pdf. IsgucuGorunum2016M06

İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Şubat 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 11,9 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Mart 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde tarım dışı işsizlikteki gerilemenin arkasında aylık olarak neredeyse hiç artmayan işgücü yatmaktadır. Sanayide istihdam kayıpları devam etmekte, buna karşın hizmetlerde ve inşaatta istihdam artmaktadır. Kadın işgücü ve istihdamı erkek işgücü ve istihdamına kıyasla daha hızlı artmaya devam etmekte ancak güçlü işgücü artışı nedeniyle kadın işsiz sayısı artarken erkek işsiz sayısı azalmaya devam etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M05

pdf. IsgucuGorunum2016M05

İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEDİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ocak 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 12,1 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Şubat 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Ocak 2016’da tarım dışı işsizlikte gözlemlenen düşüşün altında hizmetlerdeki 95 binlik istihdam artışı yatmaktadır. Bu dönemde sanayide istihdam 11 bin kişi gerilemiştir. TÜİK verileri Ocak 2016’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kadın işgücü ve kadın istihdam artışlarının erkeklerdekinden daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. Bu dönemde istihdamdan hızlı artmış olan işgücü sebebiyle tarım dışında kadın işsiz sayısının da arttığı göze çarpmaktadır. Erkeklerde ise istihdam işgücünden hızlı artmış ve tarım dışı erkek işsiz sayısı azalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M04

pdf. IsgucuGorunum2016M04

İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2016

SANAYİDE İSTİHDAM KAYBI, İŞGÜCÜNDE DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Aralık 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,3 olarak kaydedilmiştir. Tarım dışı işsizlikteki gerileme tarım dışı işgücünün azalmasına dayanmaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 42 bin gerilemiş, inşaatta sadece 3 bin, hizmetlerde ise 60 bin artmıştır. Bu dönemde gerçekleşen mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliği doğru tahmin eden Betam tahmin modeli, Ocak 2016 döneminde yüzde 0,1 puanlık bir gerileme ile tarım dışı işsizliğin yüzde 12,2 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M03

pdf. IsgucuGorunum2016M03

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE SINIRLI  GERİLEME

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Eylül 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,4 olarak kaydedilmiştir. Haziran 2015’ten beri ilk defa sanayi istihdamında artış gözlenmiş, bir önceki aya kıyasla sanayi istihdamı Eylül 2015 döneminde 75 bin artmıştır. Eylül 2015’te Ağustos ayında kıyasla tarım dışı işgücü 176 bin, istihdam ise 178 bin artarken, tarım dışı işsiz sayısı 2 bin azalmıştır. Betam tahmin modeli Ekim 2015 dönemi için mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 12,4 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M12

pdf. IsgucuGorunum2015M12

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2015

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZLİK ARTMADI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ağustos 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 12,5 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde sektörlerde istihdam artışlarının zayıf seyrettiği görülmektedir. İstihdam inşaatta 4 bin, hizmetlerde ise 10 bin kişi artmıştır. Diğer taraftan sanayi istihdamı ise 84 bin kişi azalmıştır. Sanayideki istihdam kayıpları son üç dönemde 150 bin kişiye yaklaşmıştır. Ağustos 2015’te Temmuz’a kıyasla tarım dışı işgücü 81 bin, istihdam ise 71 bin azalırken işsizlik değişmedi.

doc. IsgucuGorunum2015M11

pdf. IsgucuGorunum2015M11

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2015

İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Haziran 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde 12,6’a yükselmiştir. Böylelikle son iki dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik 0,6 puan artmıştır. Bu dönemde istihdam hizmetlerde 37 bin artarken sanayide 24 bin, inşaatta 14 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlikteki artışın duraklayacağını, diğer bir deyişle mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin bu seviyede kalacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M09

pdf. IsgucuGorunum2015M09

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE ARTIŞ BAŞLADI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde12,3’e yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık veriler tarım dışı istihdamda 90 binlik bir artış kaydedilmesine rağmen işgücündeki artışın 184 bine yükseldiğini, böylelikle işsiz sayısının 94 bin arttığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 78 bin, hizmetlerde 50 bin artarken inşaatta 37 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Haziran 2015’teki seçimlerden beri süregelen belirsizliğin firmaların istihdam kararlarını olumsuz etkileyeceği ve siyasi görünümün yapısal reformlar için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M08

pdf. IsgucuGorunum2015M08

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2015

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Melike Kökkızıl ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Nisan 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan azalarak yüzde 11,9’a gerilemiştir. Bu düşüşte sanayi ve hizmetlerde gerçekleşen istihdam  artışına karşılık işgücü artışının sınırlı kalması etkili olmuştur. Bununla birlikte geçen yıla kayısla tarım dışı işsizlik daha yüksek düzeyde kalmaya devam etmiştir.

doc. IsgucuGorunum2015M07

pdf. IsgucuGorunum2015M07

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2015

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 12,1’e gerilemiştir. Bu gerilemenin nedeni tarım dışı işgücünün önceki döneme kıyasla daha hızlı düşmüş olmasıdır. Şubat dönemine kıyasla işgücü 73 bin azalırken istihdam 40 bin azalmıştır. İstihdamdaki azalmanın nedeni ise sanayi ve hizmetlerdeki iş kayıplarıdır. 2011’den bu yana ilk kez hizmetlerde istihdam kaybı yaşanmıştır.

doc. IsgucuGorunum2015M06

pdf. IsgucuGorunum2015M06

« Önceki sayfaSonraki sayfa »