Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Nisan 2017

İlk Çeyrekte İhracat Patlaması

Ozan Bakış ve Melike Kökkızıl

2017 yılının ilk çeyreği için yaptığımız bu ilk tahminde ekonomide bir toparlanma bekliyoruz. Son dönemde Euro ve Dolar karşısında değer kaybeden TL’nin hem tüketim hem de yatırım ürünleri ithalatında önemli bir düşüşe yol açtığını gözlemliyoruz. Kesinleşen Ocak, Şubat ve kısmen Mart verilerini kullanarak yaptığımız tahminlere göre 2017 yılının ilk çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 1,8, geçen yılın ilk çeyreğine göre büyüme oranını ise yüzde 5,4 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2017M04

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Şubat 2017

Son Çeyrekte Canlanma

Ozan Bakış ve Mine Durmaz

Türkiye İstatistik Kurumu SNA-2008 ve ESA-2010’a uyum kapsamında gerçekleştirdiği revizyon çalışmaları sonucu ulusal hesaplar sistemini tamamen değişti (bkz. Betam AN 16/203). Eski seriler ile yeni seriler arasında tanım, seviye ve oran farkları olduğu için eski tahmin modelimiz büyük ölçüde işlevini yitirdi. Bu notta güncellenen tahmin modelimizi ve ilk tahmin sonuçlarını okurlarımızla paylaşıyoruz. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde görülen daralmadan sonra dördüncü çeyrek büyümesi için yaptığımız bu ilk tahminde neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir toparlanma olduğunu ortaya koyuyor. Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen Aralık verilerini kullanarak yaptığımız tahminlere göre 2016 yılının son çeyreği için çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 2,1, geçen yılın son çeyreğine göre büyüme oranını yüzde 5,7 ve son olarak 2016 yılının geneli için yıllık büyüme oranını yüzde 3,0 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. EkonomikBuyume2017M02

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Kasım 2016

Üçüncü Çeyrekte Sınırlı Büyüme

Ozan Bakış ve Mine Durmaz

2016 yılının üçüncü çeyrek büyümesi için yaptığımız ilk iki tahminde neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir yavaşlama olacağına işaret ediyordu. Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül verileri bu öngörümüzü pekiştiriyor. Küçülme söz konusu olmamakla birlikte 2016 yılının ikinci çeyreğinde görülen yavaş büyümenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kesinleşen öncü göstergeleri ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 0,1, yıllık büyüme oranını ise yüzde 2,6 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. ekonomikbuyume2016m11

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ekim 2016

Üçüncü Çeyrekte Sınırlı Büyüme

Ozan Bakış Mine Durmaz

2016 yılının üçüncü çeyrek büyümesi için yaptığımız ilk tahminde neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir daralma olacağına işaret ediyordu. Güncellenen ve yeni açıklanan Ağustos ve Eylül verileri 2016 Temmuz ayında yoğun şekilde hissedilen darbe teşebbüsü travmasının ekonomik etkilerinin yavaş yavaş atlatıldığına işaret ediyor. Küçülme söz konusu olmamakla birlikte 2016 yılının ikinci çeyreğinde görülen yavaş büyümenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen Eylül ayı öncü göstergeleri ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını 0,2, yıllık büyüme oranını ise yüzde 2,8 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. ekonomikbuyume2016m10

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2016

Büyümede Yavaşlama Devam Ediyor

Ozan Bakış ve Mine Durmaz

2016 yılının ikinci çeyrek büyümesi, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Üçüncü çeyrek büyümesi için de öncü göstergeler olumlu bir görünüm arz etmiyor. Neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir küçülme olacağına işaret ediyor. Özellikle özel tüketimdeki düşüş trendi devam ediyor. İkinci çeyrek büyümesini sırtlayan kamu harcamaları ve özel yatırım kalemlerinde bile üçüncü çeyrekte daralma olacağını tahmin ediyoruz. Hem ithalat hem de ihracatın çeyreklik bazda azalacağını öngörüyoruz. İthalattaki düşme eğilimi daha yüksek olduğu için net dış ticaretin katkısı çok küçük de olsa pozitif olmasını bekliyoruz. Kesinleşen Temmuz, kısmen Ağustos ve Eylül ayı öncü göstergeleri ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını eksi yüzde 0,2, yıllık büyüme oranını ise yüzde 2,6 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. ekonomikbuyumetahminler2016m09

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2016

Ekonomik Büyümede Sürpriz

Ozan Bakış

2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla öncü göstergelerde bir toparlanma olduğunu tespit ediyoruz. İkinci çeyrekte tüketim ve yatırımlarda kamu harcamalarının katkısı iyice belirgin hale geliyor. Buna karşılık özel tüketimde ancak sınırlı iyileşme, özel yatırımlarda ise gerileme söz konusu. Özel tüketimi binek otomobil üretiminin sırtladığının altını çizelim. Net dış talep büyümeye pozitif katkı yapsa da altın hariç rakamlara baktığımızda net dış talebin olumlu katkısı ortadan kalkıyor. Güncel veriler ikinci çeyrekte ekonomiye olan güvenin ilk çeyreğe göre bir miktar arttığını ortaya koyuyor. Bu veriler ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 1,1, yıllık büyüme oranını ise yüzde 4,3 olarak güncelliyoruz.

Yöntem ve veri güncellemelerinden dolayı ikinci çeyrek tahminimizi gecikmeyle çıkarıyoruz. Bu güncelleme ile ilgili daha detaylı açıklama bu notun ekinde yer almaktadır.

pdf. EkonomikBüyüme&Tahminler2016M08

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Mayıs 2016 ILIMLI BÜYÜME

Ozan Bakış, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

Daha önceki araştırma notlarında vurguladığımız öncü göstergelerin zıt yönlü eğilimleri devam ediyor. İlk çeyrek verilerine göre yatırımlarda iyileşme göze çarparken tüketimdeki ılımlı seyir sürüyor. Buna karşılık hükümet harcamalarının belirgin şekilde azaldığı görülüyor.  Yatırımlarda en belirgin artışlar yatırım malı ithalat ve imalatında gerçekleşirken güncellenen veriler binek olmayan otomobil üretimindeki düşüşün daha önceki tahminlerimize kıyasla sınırlı kalacağını göstermektedir. Güncel veriler net ihracatın büyüme katkısının negatif etkisinin daha da belirgin olacağına işaret ediyor. Bu veriler ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 0,6, yıllık büyüme oranını ise yüzde 3,5 olarak güncelliyoruz. Cari açığın GSYH’ya oranını altın dâhil edildiğinde yüzde 4,2, altın dışarıda tutulduğunda yüzde 4,8 olarak tahmin ediyoruz.

Nisan-2016  BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Mart 2016 İLK ÇEYREKTE BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA

Şubat-2016  4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ocak 2016 4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Aralık 2015 İLK VERİLER 4. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Ocak 2016 4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

2015 yılının son çeyreği için ilk büyüme tahminimiz yüzde 0,5’ti. Kasım verileriyle birlikte bu tahmini az bir farkla yüzde 0,6’ya yükseltiyoruz. GSYH’nin alt kalemlerinde Kasım itibariyle belirgin değişimler söz konusu. Tüketim artışı yavaşlarken yatırımların katkısı negatife dönüyor. Buna karşılık net ihracatın negatif katkısı azalıyor. Mevsim etkilerinden arındırılmamış seriye dayalı 2014 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla yıllık büyüme oranına ilişkin tahminimizi değiştirmeyerek yüzde 4,8’de tutuyoruz. Sonuç olarak çeyrekten çeyreğe yüzde 0,6’lık büyümenin büyük ölçüde özel tüketim ve kamu harcama artışından kaynaklanmasını bekliyoruz. Cari açık / GSYH oranını yüzde 4,8, altın hariç oranını ise yüzde 5,3 olarak tahmin ediyoruz.

Aralık 2015 İLK VERİLER 4. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

Haziran 2015 Yatırımlarda Canlanma Sinyali

Mayıs 2015 Düşük Büyüme İç Taleple Devam Ediyor

Nisan 2015 Büyüme Düşmeye Devam Ediyor

Mart 2015 Geçen Yıla Kıyasla İlk Çeyrekte Büyüme Yok

Şubat 2015 Cari Açıkta Gerileme İthalat Durgunluğuna Bağlı

Ocak 2015 Son Çeyrekte Ekonomi Küçülebilir

Aralık 2014 Ekonomide Zafiyet Devam Ediyor

Kasım 2014 Üçüncü Çeyrekte Tüketim Toparlanıyor

Ekim2014 Ilımlı Büyüme Devam Ediyor

Eylül 2014 Üçüncü Çeyrekte Toparlanma Mümkün

Ağustos 2014 Büyüme Yavaşladı

Temmuz 2014 Cari Açık Hızla Azalıyor

Haziran-2014 İkinci Çeyrekte İç Talep Canlanıyor 

Mayıs 2014 İlk Çeyrekte Dış Talep İle Büyüme 

Nisan 2014 İhracat Destekli Büyüme

Mart 2014 İç Talep Baskı Altında

Şubat 2014 Son Çeyrekteki Olumlu Hava Tersine Döndü

Ocak 2014 Ekonomik Görünüm Kasım’da İyileşti

Aralık 2013 Son Çeyrekte Görünüm Yatay

Kasım 2013 3. Çeyrekte Büyümeye devam

Ekim 2013 Aylık Dalgalanmalar Ekonomik Görünümü Etkiliyor

Eylül 2013 Sermaye Geri Dönüyor, Büyüme Güçleniyor

Ağustos 2013 Düşük Büyümeye Devam

Temmuz 2013  Sermaye Çıkışları Büyümeyi Tehdit Ediyor

Haziran 2013 İkinci Çeyrekte Büyüme Hızlanacak

Mayıs 2013  İlk Çeyrekte Büyüme Zayıf

Nisan 2013 Ekonomi Canlanıyor, Cari Açık Artıyor

Mart_2013 Zayıf Canlanma

Şubat_2013 Büyümede Sert İniş

Ocak 2013 Canlanma Belirginleşiyor

Aralık 2012 Dördüncü Çeyrekte Canlanma

Kasım 2012 Büyüme Yavaşlamaya Devam Ediyor

Ekim 2012 Ekonomi yavaşlamaya devam ediyor

Eylül-2012 3. Çeyrekte Daha Düşük Büyüme Daha Düşük Cari açık

Ağustos 2012 2. Çeyrekte Sınırlı Canlanma

Temmuz 2012 İç Talepte Sınırlı Canlanma

Haziran 2012  2. Çeyrek Umutlu Başladı

Mayıs 2012 Büyüme yavaşlıyor, Cari Açık düzeliyor

Nisan 2012 Ekonomide Belirgin Yavaşlama

Mart 2012 EKONOMİ YUMUŞAK İNİŞTE

Subat 2012 Ekonomi Yavaşlamayı Ağırdan Alıyor

Ocak 2012 Cari Açıkta Azalma Başladı

Aralık 2011 Büyüme Yeniden Hızlanıyor Mu?

Kasım 2011 Ekonomi Dış Talebe Bağlı Büyüyor

Ekim 2011 Yatırımlarda Sert Fren

Eylul 2011 Üçüncü Çeyrekte Büyümenin Lokomotifi İhracat

Ağustos2011 Ekonomi İkinci Çeyrekte Büyümedi

Temmuz 2011 Ekonomi Soğudu

Haziran 2011 İkinci Çeyrekte Büyüme Yavaşlamaya Devam Edecek

Mayıs 2011 Büyüme ve İthalat Yavaşladı ama İhracattaki Azalma Dış Ticaret Açığını Arttırıyor

Nisan2011 Büyüme Yavaşlayarak Devam Ediyor

Mart2011 İlk Çeyrekte Yavaşlama Sinyalleri

Subat2011 Son Çeyrekte İhracat ve Yatırımlar Hız Kazandı

Ocak11 Son Çeyrekte Büyüme Hız Kazandı