MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ TARIM DIŞI İŞSİZLİK TAHMİNİ

Barış Soybilgen

Betam her ay yayınladığı işgücü piyasası araştırma notlarında mevsim etkilerinden arındırılmış (MEA) tarım dışı işsizliği tahmin etmektedir. Bu döneme kadar Betam MEA tarım dışı işsizlik tahminini Soybilgen (2014)’te gösterilen yönteme benzer bir biçimde yapıyordu. Betam önümüzdeki dönemde MEA tarım dışı işsizlik tahmini için daha kapsamlı bir tahmin yöntemine geçmeye planlamaktadır. Bu bilgi notunda ileriki dönemde MEA tarım dışı işsizliği tahmin etmek için kullanılacak yöntem kısaca özetlenecektir.

doc. BilgiNotu014

pdf. BilgiNotu014

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRMA

Betam

Betam her ay yayınladığı işgücü piyasası araştırma notlarında mevsim etkilerinden arındırılmış serileri kullanmakta, mevsim etkilerinden arındırırken Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından önerilen metodolojiyi takip etmektedir. Bu bilgi notunda işgücü serilerini mevsim etkilerinden arındırmada kullanılan bu metodoloji açıklanmıştır.

Bilgi notunun devamı için ilgili linki lütfen tıklayınız.

pdf. BilgiNotu008

doc. BilgiNotu008

EĞİTİM VE KALKINMA İLİŞKİSİ

Betam

pdf. BilgiNotu007

doc. BilgiNotu007

2010 ve 2011 İŞSİZLİK TAHMİNLERİNDE DÜZELTME

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

pdf  BilgiNotu006

doc BilgiNotu006

BALASSA-SAMUELSON HİPOTEZİNİN GÜNDEME GETİRDİĞİ BİR SORU

Seyfettin Gürsel ve Ulaş Karakoç

pdf. BilgiNotu005

doc. BilgiNotu005

CARİ AÇIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

pdf. BilgiNotu004

doc. BilgiNotu004

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ENDEKSİ ÜZERİNE ÖNERİLER

Seyfettin Gürsel ve Ulaş Karakoç

pdf. BilgiNotu003

doc. BilgiNotu003

CARİ AÇIĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Seyfettin Gürsel

pdf. BilgiNotu002

doc. BilgiNotu002

NİSAN HİA SONUÇLARI BULANIK BİR TABLO ÇİZİYOR

Seyfettin Gürsel ve Mehmet Alper Dinçer

pdf. BilgiNotu001

doc. BilgiNotu001