BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2014 1. ÇEYREK

TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TALEP İLE BÜYÜDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2014 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste dört çeyrek yüzde 4’ün üzerinde büyümeyi başardı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı 2014 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1,7 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyümüştü.

Çeyrekten çeyreğe büyümenin ana kaynağı ihracat ve kamu harcamaları oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim ve yatırım harcamalarında ise daralma var. Tüketim yüzde 0,5, özel yatırımlar ise yüzde 2,8 azaldı. Özel sektördeki bu daralmayı yüzde 4,8 oranında artan kamu harcamaları ve yüzde 7 oranında artan ihracat telafi etti. İthalat ise yüzde 2,4 oranında düştü.

2014 ilk çeyreğinde büyüme canlanan Avrupa ekonomisinin sağladığı yüksek ihracat ile gerçekleşti. Büyümenin önemli bir bölümü ise yine kamu harcamalarından kaynaklandı. İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. 2013 yılı sonunda bu rakam 7,9 olmuştu. Altın hariç cari açık ise yüzde 6,5’ten yüzde 6,3’e indi.

doc. Buyume2014Q1

pdf. Buyume2014Q1

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 4. ÇEYREK

YATIRIMSIZ BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013 yılında yüzde 4 oranında büyüdü. Dördüncü çeyrekte Gayri safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarken, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise artış yüzde 4,4 oldu. Ekonomi 2012 yılında ise yüzde 2,1 büyümüştü. Ekonomi yılın ilk yarısında önemli ölçüde canlanırken, ikinci yarıda büyüme hızı kademeli olarak yavaşladı.

2013’te büyümenin ana kaynağı tüketim ve kamu harcamaları oldu. Özel yatırım ve ihracat büyümeye yok denilecek kadar az katkı yaparken, stok değişimleri büyümeye pozitif katkı yaptı. İthalat katkısı ise negatif oldu. Böylece geçen yıl azalan iç talep 2013’de tekrar artışa geçti. Yine geçen yıl pozitif olan net ihracat katkısı ise altın ithalatının etkisiyle negatife döndü. Cari açığın GSYH’a oranı yüzde 6,2’den 7,9’a çıktı. Altın hariç cari açık ise geçen seneki oran olan yüzde 6,9’dan 6,5’e düştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre son çeyrek büyümesinin ana kaynağı, yılın geri kalanında olduğu gibi, yine tüketim ve kamu harcamaları oldu. Yatırım ve ihracat katkısının ise bir miktar arttığı görüldü.

doc. Buyume2013Q4

pdf. Buyume2013Q4

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 3. ÇEYREK

EKONOMİ SERT KAMU FRENİNE RAĞMEN BÜYÜDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 oldu. İkinci çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 oranında büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı tüketim oldu. Net ihracat ve özel yatırımın büyümeye katkısı pozitif olurken, kamu harcamaları sert bir şekilde azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı ise ithalattaki düşüşten kaynaklandı. Geçtiğimiz çeyrek yüksek oranda artan stoklar ise üçüncü çeyrekte bir miktar azaldı.

2013 yılının ilk dokuz ayında büyüme oranı yüzde 4’ü buldu. Altın ithalatının da etkisiyle 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı üçüncü çeyrek sonunda yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrek sonunda bu rakam yüzde 6,7 olmuştu.

doc. Buyume2013Q3

pdf. Buyume2013Q3

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 2. ÇEYREK

EKONOMİK BÜYÜMEDE HIZLANMA

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 oldu. İlk çeyrekte ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 oranında büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı stoklardaki artış oldu. Özel yatırım ve tüketimin büyümeye katkısı sınırlı kalırken, kamu harcamaları azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. Net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı geçen çeyrekte olduğu gibi negatif oldu ancak ihracatta ılımlı bir artış gözlemlendi.

2013 yılının ilk yarısında Türkiye Ekonomisi iç taleple büyüdü. İlk yarıyılda büyüme ağırlıklı olarak tüketim ve stoklardaki artıştan kaynaklandı, bunu kamu harcamaları ve özel yatırım izledi.

Artan ithalatın etkisiyle 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı ikinci çeyrek sonunda yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Birinci çeyrek sonunda bu rakam yüzde 5,9 olmuştu.

doc.Buyume2013Q2

pdf.Buyume2013Q2

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2013 1. ÇEYREK

TÜRKİYE EKONOMİSİ NORMALLEŞİYOR!

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2013 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 büyüdü. Son iki yıldır düzenli olarak yavaşlıyan ve geçen çeyrek 1,4’e kadar düşen yıllık büyüme hızı böylece tekrar artışa geçti.

Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2013 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 1,6 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0,1 büyümüştü.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre büyümenin ana kaynağı tüketim harcamalarındaki artış oldu. Özel yatırımlar oldukça zayıf kalırken, kamu harcamaları büyümeye uzun zamandır görülmediği kadar yüksek katkı yaptı. Ekonominin yavaşladığı dönemde büyümenin lokomotifi olan net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı zayıf ihracat ve artan ithalat nedeniyle negatif oldu.

2013 ilk çeyreği Türkiye Ekonomisi’nin yeniden hızlanmaya başladığı bir dönüm noktası görünümü veriyor. Düşük faiz ortamının tüketimi artırırken özel yatırımların fazla canlanmadığı, büyümenin önemli bir bölümünün kamunun yatırım harcamalarından kaynaklandığı görülüyor.

İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. 2012 yılı sonunda bu rakam 6,1 olmuştu.

doc. Buyume2013Q1

pdf.  Buyume2013Q1

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2012 4. ÇEYREK

İNİŞ BEKLENENDEN SERT OLDU

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2012 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsimsellikten arındırılmış rakamlara göre yatay seyretti. Yıllık büyüme ise 2012 yılında yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Türkiye Ekonomisi son iki yıldır düzenli olarak yavaşlıyor. 2011’in ilk çeyreğinde yüzde 12,4 olan büyüme hızı, 2012’nin son çeyreğinde yüzde 1,4’e kadar indi.

2012 yılında büyüme geçtiğimiz seneden farklı olarak  net ihracattaki artıştan kaynaklandı. İç talep 2012 yılında azalarak büyümeye negatif katkı yaptı. İç ve dış talep arasındaki bu ayrışma cari açığı yüzde 6’ya düşürürken yıllık büyüme beklentilerin çok aşağısında kaldı. Ekonomide iniş beklendiği gibi yumuşak değil sert oldu.

Betam’ın GSYH’ın alt kalemlerini mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analiz yıllık rakamlarda benzer sonuçlar içerse de çeyrekten çeyreğe değişimlerde TÜİK rakamlarından farklılıklar gösterebiliyor. Betam’ın analizine göre Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü.  Büyümenin ana kaynağı net ihracat ve kamu harcamalarındaki  artış oldu. Tüketim ve özel yatırım ise azaldı.

doc. Buyume2012Q4

pdf. Buyume2012Q4

Büyüme Değerlendirmesi 2012 3. Çeyrek

BÜYÜMEDE SERT İNİŞE DOĞRU

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,6 oranında büyüdü. Yıllık bazda 2012 yılının en düşük  büyümesi kaydedildi. İlk çeyrekte büyüme 3,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,0 olarak gerçekleşmişti. 9 aylık büyüme hızı yüzde 2,6 oldu.

Çeyreklik bazda da büyüme oranında büyük bir yavaşlama görülüyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı geçen çeyreğe kıyasla yalnızca yüzde 0,2 oldu. İkinci çeyrekte ekonomi yüzde 1,7 oranında büyümüştü. Betam aylık göstergelere dayanarak büyümede geçen çeyreğe kıyasla yüksek oranda düşüş öngörmüştü ancak rakamlar beklentimizin de altında gerçekleşti. Buna rağmen Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre tüketim harcamalarında çeyrekten çeyreğe canlanma var. Ancak bu canlanmanın ardındaki özel tüketim talebi artışı büyük oranda stok satışları ile karşılandı. Yatırımların düşmesi ve net ihracatın katkısının diğer çeyreklere kıyasla azalması büyümenin düşük kalmasına neden oldu. Kamu harcamaları ise büyümeye olumlu katkı yaptı.

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak cari açık hızla azalıyor. Üçüncü çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 7,2 olarak gerçekleşti.

doc. BD2012.-3.CEYREK

pdf. BD2012.-3.CEYREK

Büyüme Değerlendirmesi 2012 2. Çeyrek

İÇ TALEPTE DARALMA DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 büyüdü. 2011’in son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 8,4’ten 5,2’ye düşmüştü. İlk çeyrekte ise büyüme 3,2 oranında gerçekleşmişti. Böylece ikinci çeyrekte yıllık büyüme oranı yüzde 3’ün de altına düşmüş oldu. Yılın ilk yarısında ise büyüme hızı yüzde 3,1 oldu.

Çeyreklik bazda ise büyüme oranında ikinci çeyrekte büyük bir artış var. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış büyüme oranı geçen çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 oldu. İlk çeyrekte ekonomi yüzde 0,4 oranında daralmıştı. Böylece Türkiye ekonomisi geçen çeyrekteki kaybı fazlasıyla telafi etti. Ancak büyüme yüksek olmasına rağmen, iç talep daralmaya devam etti. Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre çeyrekten çeyreğe yatırım ve tüketim harcamalarında azalma gerçekleşti. Büyümenin ana kaynağı yine net ihracattaki artış oldu.

Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak cari açık hızla azalıyor. İkinci çeyrek sonunda 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

doc. BD2012.-2.CEYREK

pdf. BD2012.-2.CEYREK

Büyüme Değerlendirmesi 2012 1. Çeyrek

İÇ TALEPTE SERT FREN BÜYÜMEYİ DÜŞÜRDÜ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2012 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,2 büyüdü. 2011’in son çeyreğinde yıllık büyüme yüzde 8,4’ten 5,2’ye düşmüştü. İlk çeyrekte büyümenin 3,2’ye düşmesiyle Türkiye’nin kriz sonrası girdiği hızlı büyüme rejimi sona erdi.

Mevsim ve takvim etkisindan arındırılmış büyüme oranı 2012 1. çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde -0,4 oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise ekonomi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyümüştü. Böylece Türkiye ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinden beri hiç büyümemiş oldu.

Betam’ın büyümeyi alt kalemlerine ayırarak yaptığı mevsimsellikten arındırma analizine göre çeyrekten çeyreğe yatırım ve tüketim harcamalarında ilk çeyrekte azalma var. Büyümenin ana kaynağı olan net dış talepteki artışın katkısı ise ithalatın artmaya başlamasıyla azaldı. Önümüzdeki dönemde net dış talebin büyümeye geçen yılın son iki çeyreğinde olduğu kadar yüksek katkı yapmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla bundan sonra çeyreklik bazda yüzde bir puanlık büyümenin dahi 2012 yılı büyümesini yüzde 3’ün üzerine çekmesinin zor olduğu kanaatindeyiz. Cari açık ise yavaşlamanın etkisiyle azalıyor. İlk çeyrek GSYH rakamlarına göre 12 aylık cari açığın GSYH’a oranı Betam’ın tahmin ettiği gibi yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.

doc: BD2012.-1.Ceyrek

pdf: BD2012.-1.Ceyrek

 

Büyüme Değerlendirmesi 2011 4. Çeyrek

YÜKSEK BÜYÜME, HIZLI DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Barış Soybilgen

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2011 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla reel olarak yüzde 0,6 arttı. Yıllık büyüme ise 2011 yılında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla büyümede oldukça büyük bir yavaşlama görüldü. Üçüncü çeyrekte 8,4 olan büyüme hızı 5,2’ye indi.

2011 yılında büyüme geçtiğimiz sene olduğu gibi iç talep artışından kaynaklandı. Ancak iç talep 2011’in ilk yarısında hızlanırken, ikinci yarısında yavaşladı. İlk iki çeyrekte büyümeye en önemli katkı özel yatırımlar ve tüketimden gelirken üçüncü ve dördüncü çeyrekte net ihracat büyümeye pozitif katkı yaptı, özel yatırımlar ve tüketim yavaşladı. İç ve dış talep arasındaki bu ayrışma ekonomide “yumuşak iniş”in başladığını gösteriyor. Ancak cari açıkta artış hızı dördüncü çeyrek itibariyle durmuş olsa da, yıl sonu cari açığı GSYH’ın yüzde 10’una ulaşmış durumda.

Dördüncü çeyrekte ekonominin hemen her kaleminde yavaşlama görüldü. Büyümedeki düşüşün en önemli nedeni tüketim harcamalarındaki yavaşlama oldu. Bunu yatırımlarda yavaşlama ve kamu harcamalarındaki azalış takip etti. Dördüncü çeyrekte ihracatta da yavaşlama görüldü ancak ithalattaki azalmanın etkisiyle net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu.

Betam’ın GSYH’ın alt kalemlerini mevsim ve takvim etkisinden arındırarak yaptığı analiz yıllık rakamlarda benzer sonuçlar içerse de çeyrekten çeyreğe değişimlerde TÜİK rakamlarından oldukça büyük farklılıklar gösteriyor. Betam’ın analizine göre Türkiye ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü.  Diğer bir deyişle, dördüncü çeyrekte ekonomi sadece yavaşlamakla kalmadı, daraldı. Buna tüketim ve kamu harcamalarının dördüncü çeyrekte azalması neden oldu.

pdf. BD2011.4.Ceyrek

doc. BD2011.4.Ceyrek

« Önceki sayfaSonraki sayfa »