Büyüme, İşsizlik ve İşgücü Piyasası Reformları

Büyüme, İşsizlik ve İşgücü Piyasası Reformları        

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

ppt. 12.06.2009

Krizin Türkiye’de İşgücü Piyasalarına Etkisi

Krizin Türkiye’de İşgücü Piyasalarına Etkisi             

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

ppt. 22.05.2009

Türkiye’nin yol ayırımı

Türkiye’nin yol ayırımı                      

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

ppt. 20.04.2009

KAMU HARCAMALARININ BİLEŞİMİNİN BÜYÜME VE REFAH ETKİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ TAMAMLANDI.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (betam) ve Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği “Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Rehaf Etkileri”başlıklı araştırma projesi sonuçlanmıştır.

Seyfettin Gürsel’in koordinasyonunda yürütülen projede Asaf Savaş Akat, Ahmet İnsel, Ayça Akarçay Gürbüz, Bilge Öztürk, Fatih Karanfil, Ozan Bakış, Renginar Dayangaç, Ruhi Tuncer, Sezgin Polat, Thomas Jobert yer almışlardır.

Proje genelde toplumun, özelde ise siyasette aktif kesimlerin kamu gelir ve harcamaları hakkında ayrıntılı bilgilere kolayca ulaşabilmesi, maliye politikalarının kısa-orta-uzun dönemde ekonomik büyüme, refah üzerindeki etkilerini anlayabilmesinin, demokrasinin güçlenmesinde anahtar rol oynayacağı düşüncesinden hareket ediyor.

“Türkiye’de Kamu Harcamaları Bileşiminin Büyüme ve Refah Etkileri” başlıklı projenin tamamı için ProjeSon lütfen tıklayınız.  
Projeya ait SUNUMLAR için

  • Sunum Birinci Bölüm: Türkiye’de ve AB’de kamu harcamaları: karşılaştırmalı bir inceleme birincibolum
  • Sunum İkinci Bölüm: Sağlık ve eğitim harcamalarının illere göre karşılaştırmalı incelemesi ikincibolum
  • Sunum Üçüncü Bölüm: Kamu harcamalarının bileşiminin büyüme ve refah etkisi ucuncubolumProjeye ait  için BASIN ÖZETİ lütfen tıklayınız.

Büyüme ve işsizlik

Büyüme ve işsizlik                 

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

ppt. 21.03.2008

« Önceki sayfa