TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

lmn davet

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Ocak 2016 4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

2015 yılının son çeyreği için ilk büyüme tahminimiz yüzde 0,5’ti. Kasım verileriyle birlikte bu tahmini az bir farkla yüzde 0,6’ya yükseltiyoruz. GSYH’nin alt kalemlerinde Kasım itibariyle belirgin değişimler söz konusu. Tüketim artışı yavaşlarken yatırımların katkısı negatife dönüyor. Buna karşılık net ihracatın negatif katkısı azalıyor. Mevsim etkilerinden arındırılmamış seriye dayalı 2014 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla yıllık büyüme oranına ilişkin tahminimizi değiştirmeyerek yüzde 4,8’de tutuyoruz. Sonuç olarak çeyrekten çeyreğe yüzde 0,6’lık büyümenin büyük ölçüde özel tüketim ve kamu harcama artışından kaynaklanmasını bekliyoruz. Cari açık / GSYH oranını yüzde 4,8, altın hariç oranını ise yüzde 5,3 olarak tahmin ediyoruz.

Aralık 2015 İLK VERİLER 4. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI TEBLİĞ ÇAĞRISI

betPrint

TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMA AĞI KONFERANSI

TEBLİĞ ÇAĞRISI

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) ve Dünya Bankası ortaklığıyla altıncısını düzenleyeceğimiz Türkiye İşgücü Piyasası Araştırma Ağı Konferansı  19 Şubat Cuma günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacaktır.

Türkiye işgücü piyasası üzerine yapılan araştırmaları sunmak, araştırma boşluklarını belirlemek, işgücü piyasası politikalarındaki yenilikleri ve değişimleri tartışmak amacıyla düzenlenen bu konferansta Türkiye işgücü piyasası üzerine çalışan akademisyenleri, kamu yetkililerini ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini görmeyi çok isteriz.

Konferansta tebliğ sunmak isteyenlerin 5 Şubat’a kadar tebliğ başlıklarını ve eğer mümkünse özetlerini gokce.uysal@eas.bahcesehir.edu.tr adresine e-mail atmalarını rica ediyoruz.

 

TURKEY LABOR MARKET NETWORK MEETING

CALL FOR PAPERS

Bahcesehir University Center for Economic and Social Research and the World Bank will co-host the sixth Turkey Labor Market Network Meeting on February 19th, Friday at the Besiktas Campus of Bahcesehir University.

Our goal is to present new research, to pinpoint research gaps, to discuss new labor market policies as well as changes in old policies. Academicians, policy makers and representatives of non-governmental organizations who work on the labor markets in Turkey are all invited to attend and present.

Those who would like to present are kindly invited to send the title of their presentation and an abstract by February 5th, to gokce.uysal@eas.bahcesehir.edu.tr .

İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2016

İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ekim 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan artarak yüzde 12,7 olarak kaydedilmiştir. Ekim 2015’te Eylül ayına kıyasla mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işgücü 118 bin, istihdam ise 54 bin artarken, tarım dışı işsiz sayısı 64 bin artmıştır. Betam tahmin modeli Kasım 2015 dönemi için mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 12,7 olacağını tahmin etmektedir.

doc.IsgucuGorunum2016M01

pdf.IsgucuGorunum2016M01

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN BÖLGESEL ETKİLERİ

Seyfettin GürselGökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Bu araştırma notu yüksek oranlı asgari ücret artışının ücret dağılımına olası etkilerine dair bir tahmin yapmayı amaçlamaktadır. Hanehalkı İşgücü Anketi 2013 yılı mikro verileri güncelleştirilerek yapılan analizde, Kasım 2015 itibariyle özel sektörde tam zamanlı, kayıtlı ve ücretli çalışan bireylerin Türkiye genelinde yüzde 57,3’ünün, yani yarısından fazlasının net asgari ücret olarak belirlenen seviyenin altında ücret kazandığı ortaya çıkmaktadır. Bölgesel işgücü piyasalarına bakıldığında ücret şokunun ortalama ücretleri kimi bölgelerde (yüksek ücretli bölgeler) sınırlı kimi bölgelerde ise güçlü şekilde artıracağı beklenmektedir. Asgari ücretin 1300 TL’ye çıkmasıyla birlikte İstanbul ve Ankara dışındaki tüm bölgelerde ortanca ücretin 1300 TL’ye çıkması muhtemeldir. Diğer bir deyişle, hem ücretlerde azımsanamayacak büyüklükte bir artış olması beklenmektedir hem de bu artış özel sektörde tam zamanlı, kayıtlı ve ücretli çalışanların yarısından fazlasını etkileyecektir. Kuşkusuz, Türkiye gibi işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu bir ülkede asgari ücretin artması işgücü piyasasına girişi özendirecektir. Ancak diğer taraftan, asgari ücretin artmasına paralel olarak artan firma maliyetlerinin firmaların kayıt dışı istihdam yaratma eğilimini güçlendirme ihtimali göz ardı edilemez.

doc. ArastirmaNotu189

pdf. ArastirmaNotu189

İşgücü Piyasası Görünümü: Aralık 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE SINIRLI  GERİLEME

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Eylül 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,4 olarak kaydedilmiştir. Haziran 2015’ten beri ilk defa sanayi istihdamında artış gözlenmiş, bir önceki aya kıyasla sanayi istihdamı Eylül 2015 döneminde 75 bin artmıştır. Eylül 2015’te Ağustos ayında kıyasla tarım dışı işgücü 176 bin, istihdam ise 178 bin artarken, tarım dışı işsiz sayısı 2 bin azalmıştır. Betam tahmin modeli Ekim 2015 dönemi için mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının değişmeyerek yüzde 12,4 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M12

pdf. IsgucuGorunum2015M12

 

BETAM İKTİSAT SEMİNERİ

Murat Üçer’in Betam İktisat Seminerleri kapsamında 10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği “A Narrative On the Ups and Downs of Turkish Growth: Was It Different This Time?” başlıklı sunum

murat ucer

BÜYÜME DEĞERLENDİRMESİ 2015 3. ÇEYREK

3. ÇEYREKTE BEKLENENİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,0 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre ise GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 oranında arttı. Ekonomik büyüme beklentilerin bir hayli üzerinde geldi. Betam olarak çeyreklik büyümeyi yüzde 0,7 olarak tahmin etmiştik.

Çeyrekten çeyreğe yüzde 1,3’lük yüksek büyümede en yüksek katkı net ihracattan kaynaklandı. İhracat yüzde 1,7 oranında artarken ithalat yüzde 5,1 oranında azaldı. Net ihracatın büyümeye katkısı yaklaşık 2 yüzde puan oldu. İkinci çeyrekte bu katkı negatifti. İkinci en yüksek katkı (yaklaşık 1 yüzde puan) yüzde 1,4 artan özel tüketimden geldi. İkinci çeyrekte artış yüzde 0,6 ile sınırlıydı. Yüzde 3,1 artan toplam kamu haracamaları da çeyreklik büyümeye pozitif katkı yaptı.

Üçüncü çeyrekte büyümeyi aşağıya çeken özel yatırımlar oldu. Bu kalemde çeyrekten çeyreğe yüzde 6,7 oranında küçülme gerçekleşti. Bu küçülme büyümeye 1 puanın üzerinde negatif katkı yaptı. İkinci çeyrekte yatırımlar büyümeye büyük ölçüde pozitif katkı yapmıştı. Stok değişimlerinin de büyümeye 0,5 puan kadar negatif katkı yaptıklarını not edelim.

İkinci çeyrekte yüzde 1,4 olarak gerçekleşen büyüme üçüncü çeyrekte de tekrarlanmış olsa da büyüme dinamikleri açısından dikkat değer farklılıklar görülüyor. Özellikle net ihracat ile yatırımların zıt yönde hareket etmeleri not edilmeye değer.

doc. Buyume2015Q3

pdf. Buyume2015Q3

7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A

AFIS2_00001

7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A

7 ksm

Sonraki Sayfa »