7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A

AFIS2_00001

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

Büyük ölçüde Temmuz ve Ağustos ayları öncü göstergelerine dayanan yüzde 0,6’lık 3. çeyrek büyüme tahminimizi Eylül verilerini hesaba katarak yüzde 0,7 olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmış   Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) Eylül ayında önceki aya kıyasla değişmedi. 2. çeyrekten 3. çeyreğe ise endeks yüzde 1,2 arttı. Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 artarken ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 azaldı.  3. çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olmasını bekliyoruz.

Eylül ayında cari fazla 95 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari açık 44,3 milyar dolardan 40,5 milyar dolara düştü. Cari açığın GSYH’a oranının yıllık bazda yüzde 5,5 olmasını bekliyoruz. Altın hariç cari açık oranının ise yüzde 5,6 olacağını tahmin ediyoruz.

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

Haziran 2015 Yatırımlarda Canlanma Sinyali

Mayıs 2015 Düşük Büyüme İç Taleple Devam Ediyor

7 HAZİRAN’DAN 1 KASIM’A

7 ksm

İşgücü Piyasası Görünümü: Kasım 2015

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM AZALDI, İŞSİZLİK ARTMADI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ağustos 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 12,5 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde sektörlerde istihdam artışlarının zayıf seyrettiği görülmektedir. İstihdam inşaatta 4 bin, hizmetlerde ise 10 bin kişi artmıştır. Diğer taraftan sanayi istihdamı ise 84 bin kişi azalmıştır. Sanayideki istihdam kayıpları son üç dönemde 150 bin kişiye yaklaşmıştır. Ağustos 2015’te Temmuz’a kıyasla tarım dışı işgücü 81 bin, istihdam ise 71 bin azalırken işsizlik değişmedi.

doc. IsgucuGorunum2015M11

pdf. IsgucuGorunum2015M11

ÇALIŞAN 757 BİN KİŞİ İŞ ARIYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

İşsizlerin ve çalışmak istediği halde iş aramaktan vazgeçmiş olan ümidi kırık bireylerin sayısı Türkiye işgücü piyasasında yakından takip edilen istatistiklerdir. Bu iki istatistiğe ek olarak çalıştığı halde iş aramaya devam eden bireylerin sayısı, işgücü piyasasına dair önemli bilgiler içerir. Türkiye’de çalışan yaklaşık 25,5 milyon bireyin 757 bini (yüzde 3) çalışıyor olmasına rağmen iş aramaya devam etmektedir. Çalıştığı halde iş arayan bireylerin oranı 2009’dan 2012’ye istikrarlı şekilde gerilemiş, ancak 2013’te artmıştır. Bu bireylerin büyük çoğunluğunun ücretlerinden memnun olmadığı için iş aradığını, azımsanamayacak bir kısmı da çalışma şartlarından şikayetçi olduğunu söylemektedir. Çalıştığı halde iş aramanın kayıt dışı çalışanlar arasında daha yaygın olduğu da görülmektedir.

doc. ArastirmaNotu188

pdf. ArastirmaNotu188

İşgücü Piyasası Görünümü: Ekim 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİK TEMMUZ 2015’TE DÜŞTÜ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Temmuz 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan azalarak yüzde 12,4’a düşmüştür. İstihdam sanayide 44 bin azalmış, buna karşın inşaatta 53 bin, hizmetlerde ise 74 bin artmıştır. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin bir sonraki dönemde artacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M10

pdf. IsgucuGorunum2015M10

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2015

İŞSİZLİKTE KUVVETLİ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Haziran 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde 12,6’a yükselmiştir. Böylelikle son iki dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik 0,6 puan artmıştır. Bu dönemde istihdam hizmetlerde 37 bin artarken sanayide 24 bin, inşaatta 14 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlikteki artışın duraklayacağını, diğer bir deyişle mevsim etkilerinden arındırılmış işsizliğin bu seviyede kalacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M09

pdf. IsgucuGorunum2015M09

 

2. ÇEYREKTE BÜYÜME BEKLENENİN ÜZERİNDE

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlara göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2015 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara göre ise ekonomi ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 oranında arttı. İkinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelen büyüme (Betam olarak yıllık büyümeyi yüzde 3,2, çeyreklik büyümeyi de 0,7 olarak tahmin etmiştik) ikinci çeyrekte özellikle yatırımlarda güçlü artış büyümeyi yukarı çekti.

Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe özel yatırımlar yüzde 7,8 artarken, özel tüketim artışı yüzde 0,6 oldu. İlk  üç ayda çeyreklik artışlar yatırımlarda yüzde 0,8 ile sınırlı kalmış, tüketimde ise yüzde 0,9 olmuştu. Kamu harcamaları ise ilk çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 oranında arttı. Tüketim, yatırım ve kamu harcamalarının yüzde 1,3 oranındaki çeyreklik büyümeye en büyük katkı 1,5 puanla özel yatırımlardan geldi. Stok değişimleri büyümeye negatif katkı yapmaya devam ederken, net ihracatın  katkısı bu kez negatif oldu. İthalat yüzde 0,3 azalırken ihracat yüzde 1,3 oranında azaldı.

doc. Buyume2015Q2

pdf. Buyume2015Q2

İŞGÜCÜ PİYASASINDA AYRIMCILIK VE TACİZ

Hande Paker ve Gökçe Uysal

Bu araştırma notunda halihazırda çalışan ya da daha önce çalışmış ama sonra bırakmış olan kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları ayrımcılık ve taciz tecrübelerine odaklanılmıştır. Veriler, toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılığın, özellikle kadın olduğu için düşük maaş alma ve işten çıkarılma, terfi ettirilmeme gibi şekillerde tezahür ettiğini ortaya koymaktadır. Ankete katılanların yüzde 9’u işgücü piyasasında tacize uğradığını beyan etmiş, yüzde 5,5’i ise tacizle ilgili soruya cevap vermemiştir. Ayrımcılık ve tacizin hem kişisel hem de üzerine konuşulması zor konular olduğu düşünülerek bu oranların işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz açısından alt sınır oluşturduğu sonucuna varılabilir. Derinlemesine görüşmelerde ve özellikle de odak grup çalışmalarında ise işgücü piyasasında taciz ayrıntılı olarak konuşulmuştur. Buna karşın kadınlar var olan yasal düzenlemelerden hiç bahsetmemiştir. Halbuki işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz İş Kanunu ile düzenlemiştir. Bu konudaki yasal düzenlemelerin uygulamaya sirayet etmediği göz önünde bulundurularak kadınların işgücü piyasasına bağlılığını kuvvetlendirmeye yönelik politikaların bu konuya eğilmesi şarttır. Benzer şekilde kadınların işgücü piyasasında ayrımcılık ve taciz konusunda yasal haklarını kullanmasının önünü açacak farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

doc. ArastirmaNotu187

pdf. ArastirmaNotu187

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2015

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE ARTIŞ BAŞLADI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde12,3’e yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık veriler tarım dışı istihdamda 90 binlik bir artış kaydedilmesine rağmen işgücündeki artışın 184 bine yükseldiğini, böylelikle işsiz sayısının 94 bin arttığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 78 bin, hizmetlerde 50 bin artarken inşaatta 37 bin düşmüştür. Betam’ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Haziran 2015’teki seçimlerden beri süregelen belirsizliğin firmaların istihdam kararlarını olumsuz etkileyeceği ve siyasi görünümün yapısal reformlar için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir.

doc. IsgucuGorunum2015M08

pdf. IsgucuGorunum2015M08

 

Sonraki Sayfa »