15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE

Gökçe Uysal ve Selin Köksal

2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan bu araştırma notunda Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki gençlerin eğitim durumları değerlendirilmiştir. Buna göre 2015 yılında yaklaşık  üç gençten biri başka bir deyişle 2 milyon 43 bin genç eğitime devam etmemektedir. Okula devam etmeyen gençlerin yaklaşık yüzde 71,4’ü en fazla ilköğretim mezunudur. Eğitim hayatını bırakmış gençlerin azımsanmayacak bir kısmı işgücü piyasasına da girmemektedir. 850 binden fazla genç ise ne eğitimine devam etmektedir ne de işgücü piyasasındadır. Ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin yüzde 72’sini kadınlar oluşturmaktadır.

doc. ArastirmaNotu212

pdf. ArastirmaNotu212

 

İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2017

İŞSİZLİKTE SINIRLI GERİLEME

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Şubat 2017 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 14,0’e gerilemiştir. Tarım dışı işsizlikteki bu gerilemenin ardında Ocak ve Şubat 2017 dönemlerinde hem hizmetlerde hem de inşaattaki istihdam artışları yatmaktadır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlik oranının Mart 2017 döneminde de değişmeyerek yüzde 14,0 seviyesinde kalacağını öngörmektedir. Betam olarak Şubat 2017 döneminden itibaren kadın ve erkek tarım dışı işsizlik oranlarını mevsim etkilerinden arındırarak açıklıyoruz. Bu dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranları erkekler için yüzde 12, kadınlar için ise yüzde 19,4 seviyesindedir. 2016 yılının ikinci yarısında kadın işsizlik oranları hızla yükselmiş ve kadın erkek işsizlik oranları arasındaki fark iyice açılmıştır. Ocak 2017 döneminden itibaren ise mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranları arasındaki farkın bir miktar kapanmış olduğu görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2017M05

pdf. IsgucuGorunum2017M05

BÖLGESEL İŞSİZLİKTE EN KÖTÜLER VE EN İYİLER

Seyfettin Gürsel ve Selin Köksal

2015’ten 2016’ya Türkiye oldukça yüksek bir işsizlik artışına maruz kaldı. Genel işsizlik oranı yüzde 10,3’ten 10,9’a tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 12,4’ten 13’e yükseldi. Ancak bu yükseliş bölgelir çok farklı etkilemiştir. 26 bölgenin (Düzey2) 17’sinde işsizlik artarken 9’unda  azalmıştır. Sonuçta işsizlik düzeylerindeki var olan devasa ayrışma daha da derinleşmiştir. Bölgeler tarım dışı işsizlik oranları itibariyle karşılaştırıldığında yüzde 7,2 ile en düşük işsizlik oranına sahip Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak  bölgesi ile yüzde 30,1 işsizlik oranıa sahip Mardin-Batman-Şırnak-Siirt bölgesi) arasında adeta uçurum vardır.

Tarım dışı işsizlik oranını da dikkate alan daha kapsamlı bir değerelendirme yapıldığında Mardin bölygesi uzak ara en kötü bölge olarak öne çıkmaktatır. Üstelik bu bölge işsizlik artışı itibariyle de üçüncü sıradadır. En kötü durumdaki bölgeler sıralamasında Şanlıurfa-Diyarbakır bölgesi Mardin bölgesini takip etmektedir. Bu bölgede işsizilk oranı (yüzde 23,2) çok yüksek istihdam oranı ise (yüzde 27,9) çok düşüktür. Ayrıca işsizlikte sınırlı da olsa artmıştır.

Kapsamlı değerlendirme de en iyi bölgeler grubunda Tekirdağ-Edirne-Kırklareli (Trakya) bölgesi öne çıkmaktadır. Bu bölge bir yandan oldukça düşük işsizlik oranına (yüzde 8,8) diğer yandan da en yüksek istihdam oranına (yüzde 48,9) sahiptir. Kusuru çok az da olsa (0,1 puan) işsizlik oranının artmış olmasıdır. Bununla birlikte bu artış güçlü işgücü ve istihdam artışlarının yaşandığı bir bağlamda gerçekleşmiştir.

doc. ArastirmaNotu211

pdf. ArastirmaNotu211

 

FRANSA’DA BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Yüksel Alper Ecevit

Avrupa siyasetinin başat ülkelerinden Fransa, yeni başkanını seçti. Geleneksel sağ ve sol siyasetin sembol olmuş iki hareketi olan Cumhuriyetçiler ve Sosyalistlerin adaylarının nihai tura katılamadığı seçimler Fransa siyaseti tarihi için büyük bir değişime işaret ediyor olabilir. Merkezdeki hareketi temsil ettiğini söyleyen Emmanuel Macron ve aşırı sağın fikirlerini temsil eden Marine Le Pen’in yükselişi, Fransız siyasetinin etkili aktörleri arasına girdiklerini gösteriyor. Ancak Haziran ayında yapılacak parlamenter sistemin önemini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu araştırma notu, Fransa siyasetinin kurumsal yapısı incelenirken, 2017 seçimlerinin önemi, adayların profilleri ve Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinin hakkında da değerlendirmeler içeriyor.

doc. ArastirmaNotu210

pdf. ArastirmaNotu210